Close
0%
0%

Arduino sound card I2C

Use a Sega Megadrive SN76489 sound chip via I2C on Arduino

Similar projects worth following
Hieridie geluidskaart gebruik die geredelike beskikbare SN76489 geluidschip wat gebruik was in SEGA Megadra spelletjiesrekenaars.

Op 9-Jul-2018 het ek 'n nuwe printplaat uit China ontvang.

2018-09-18T22_03_07.440Z-IMG_2481 kleiner.jpg

SN76489AN soundcard I2c for Arduino & Wemos D1 Mini

JPEG Image - 80.07 kB - 02/06/2020 at 18:41

Preview
Download

JPEG Image - 2.28 MB - 07/10/2018 at 10:08

Preview
Download

KiCAD SN76849 Arduino nano shield_20180617 0.7.01.jpg

Sn76489 synth versie 20180617 0.7.01

JPEG Image - 163.33 kB - 07/02/2018 at 18:01

Preview
Download

 • 1 × SN76489 Komplekse geluidmaker
 • 1 × PCF8574P Microprocessors, Microcontrollers, DSPs / IO Controllers
 • 1 × Arduino Nano
 • 1 × LED Fiber Optics / Emitters
 • 2 × Kondensator 10uF

View all 7 components

 • 3.5mm geluid uitgang

  swartskaap07/02/2018 at 17:52 0 comments

  Op 26-6-2018 het ek 'n 3.5mm rs geluid uit toegevoegd, en die LM358 bedrading gecorrigeerd.

  Sodoende is dit mootlik om met 'n normale koptelefoon na geluid te luister.

  Die aantal pins in gebruik is teruggebring van 8 na 4.

  - 2x I2C en 2 vir VSS en GND.

View project log

Enjoy this project?

Share

Discussions

Does this project spark your interest?

Become a member to follow this project and never miss any updates