Close

Answers.

A project log for HACKaDaY Super Conference Ticket

I don't need the ticket I bought for the Hackaday Super Conference, so someone else can have it.

jlbrian7jlbrian7 11/05/2016 at 11:190 Comments

Image 1:

rotors='III IV V' # from image rows containing display settings
reflector='B'
ring_settings='11 5 16'
plugboard_settings='HA CK DY'

set_display("ADC")

Decrypted message:

'OIIOIOOOOIIIOIOOOIIIOIOOOIIIOOOOOIIIOOIIOOIIIOIOOOIOIIIIOOIOIIIIOIIOOIOOOIIIOOIOOIIOIOOIOIIIOIIOOIIOOIOIOOIOIIIOOIIOOIIIOIIOIIIIOIIOIIIIOIIOOIIIOIIOIIOOOIIOOIOIOOIOIIIOOIIOOOIIOIIOIIIIOIIOIIOIOOIOIIIIOIIOIIIIOIIIOOOOOIIOOIOIOIIOIIIOOOIIIIIIOIIOIOOIOIIOOIOOOOIIIIOIOOIIOOOOOIOOOOIOOOIIOIIOOIIIOOOOOIIOOIOIOOIIOOIOOIOIIOOOOIIIOIIIOIIOIIOIOIIOOOOIOIOOOOOIOIOIOOOOOIOOIIIIOIOIIOOIOOIIOOOIOIOIOOIOOIIOIOIOOIOOIIOIOIIOIOOIOOIIOOOIOIOOIOIIOIOOIIOIOIOIOIIIOIIIOIOOOIIIIOOIOIOIOOIIOIOIOIOOOIOOOOOI'

'O' = 0

'I' = 1

URL:

https://drive.google.com/open?id=0B6pe2XwmaAPOY1RjMi1KMWtySTA

Image 2:

rotors='II IV VI' # from image colss containing display settings
reflector='C'
ring_settings='11 6 16'
plugboard_settings='HA CK DY'

set_display("ADC")

Decrypted Message:

'IOOIOIIIIOOOIOIIIOOOIOIIIOOOIIIIIOOOIIOOIIOOOIOIIIOIOOOOIIOIOOOOIOOIIOIIIOOOIIOIIOOIOIIOIOOOIOOIIOOIIOIOIIOIOOOIIOOIIOOOIOOIOOOOIOOIOOOOIOOIIOOOIOOIOOIIIOOIIOIOIIOIOOOIIOOIIIOOIOOIOOOOIOOIOOIOIIOIOOOOIOOIOOOOIOOOIIIIIOOIIOIOIOOIOOOIIIOOOOOOIOOIOIIOIOOIIOIIIIOOOOIOIIOOIIIIIOIIIIOIIIOOIOOIIOOOIIIIIOOIIOIOIIOOIIOIIOIOOIIIIOOOIOOOIOOIOOIOIOOIIIIOIOIIIIIOIOIOIIIIIOIIOOOOIOOIIOIOIOOIOOIIIOIIIIOIIOIIIOOOIOOIIOIIIIOOIIIOIOOOIIIIIIOOIIIIIOIOOIIIIIOOIIIOIOIOOIOIIIOOIIOIIOIOIOIIIOIOOIIIIOIIOOIO'

'O' = 1

'I' = 0

URL:

https://drive.google.com/open?id=0B6pe2XwmaAPOelBGd1p0X1Z2TXM

Discussions