Model naszego projektu został zbudowany w programie Autodesk Fusion 360, przy wykorzystaniu udostępnionej nam bazy klocków LEGO. Kod obsługujący zbudowany przez nas bankomat został napisany na sterownik Arduino MEGA 2560. Tak jak zostało to przez nas ujęte w pierwszym raporcie wykorzystaliśmy tą płytkę edukacyjną, ponieważ posiadaliśmy ją fizycznie co przy odpowiednim połączeniu z innymi komponentami, umożliwiło nam nie tylko napisanie programu obsługującego bankomat, ale także zbudowanie układu umożliwiającego nam sprawdzenie, czy działa on zgodnie z tym jak zakładaliśmy. W przypadku gdybyśmy pisali kod na sterownik LEGO, którego nie posiadamy nie mielibyśmy takiej możliwości. Zasada działania bankomatu polega na włożeniu do przygotowanego otworu karty RFID, a następnie na odpowiednim poruszaniu się po menu przy pomocy klawiatury. Sama wypłata jest realizowana w oparciu o zaprojektowany przez nas mechanizm, zbudowany na trzech silnikach wyposażonych w enkodery. Wyniku obrotu silnika o odpowiedni kąt, banknot jest wysuwany ze stosu i trafia do otworu skąd klient może go zabrać. W ramach projektu przygotowaliśmy również symulację wytrzymałościową MES, ważniejszych dla działania bankomatu komponentów, jak również odpowiednią dokumentację techniczną.