Quantity   Component name
1 × Raspberry pi Zero WH
1 × Driver Servo - PCA9685 16' canaux 12-bit pwm- I2C
1 × Power supply - HENGE 8A UBEC 5v / 6v / 7.4v 7V-25.5V Input for 2-6 Lipo
1 × GY-521 MPU6050 3 Axes Accelerometer Gyroscope
8 × Servo Motors - VOTIK 7455 MG-D 9g
1 × Lipo 2/3s