Quantity   Component name
1 × Arduino Uno or Mega
1 × 3d printed parts
1 × Sonar Sensor HC SR04
1 × Bluetooth Module HC 05
2 × Continuous Servo Motors