Projekt został utworzony przez studentów Inżynierii Mechatronicznej z AGH z wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Skład zespołu :

Wełna Łukasz
Woch Mateusz
Zieliński Bartosz