Quantity   Component name
1 × ATMega328P-QFP For Sensor Nodes
3 × Resistor 220 Ohm For Sensor Nodes
1 × Resistor 10k For Sensor Nodes
1 × 2x4 Pin Header For Sensor Nodes
1 × 2x6 Pin Header For Sensor Nodes
1 × 1x4 Pin Header For Sensor Nodes
3 × 3mm low-current LED For Sensor Nodes
1 × 16MHz Crystal Oscillator (flat) For Sensor Nodes
2 × 22pF Capacitor For Sensor Nodes
1 × 100uF Polarized Capacitor For Sensor Nodes
1 × Cumulus Node PCB