Close

Llego el material Espressif ESP8266

A project log for The badge of the Lands

Unofficial Badge of Talent Land 2018

sabasSabas 03/16/2018 at 23:340 Comments

Hola a todos

Este log es para notificar que el material de Espressif ya esta en casa

Gracias Espressif!

Discussions