Een lijst met de benodigde materialen vind je in het aanwezige PDF A4-tje. Voor het afvalalarm worden vier grote 1cm LED’s gebruikt: wit voor de grijze restafval container, geel of oranje voor de PMT-container, groen voor de GFT-container en blauw voor de papier/karton container.

Boor eerst 4mm gaten op de vier aangegeven posities en verruim deze dan tot 10mm diameter gaten.  

Plaats de LED’s in de aangegeven volgorde en zet ze vast met lijm. Vijl een sleuf in één van de zijplaatjes. Snij het kabelrubber aan één zijde door en plaats dit op de USB-kabel. De kabel kan nu vervolgens in de sleuf worden geschoven. Het mechanische gedeelte is dan klaar.

De weerstandswaarde van de LEDs moet experimenteel worden bepaald, zodat de LEDs allemaal ongeveer even helder branden. Soldeer de weerstanden aan de minpool van de LED’s en plaats een krimpkous om de weerstand. Verbind de RTC aan de Arduino NANO, volgens onderstaand schema.

Plaats de batterij in de RTC. De aanwezige EXCEL-sheet kan worden gebruikt om het array met de kalender voor de maand december van dit jaar en de maanden januari t/m december van volgend jaar te genereren. Kopieer het array in de aanwezige INO-file en programmeer de Arduino. Controleer met de Serial monitor van de IDE of dat is gelukt en of de kalender goed is ingelezen. Wanneer de Arduino werkt, knippert de LED op het bordje. Isoleer de Arduino en RTC met krimpkous of plakband, zodat er geen ongewenste verbindingen kunnen ontstaan.

Schroef het doosje in elkaar en plaats het op een goed zichtbare plaats in huis. Je wordt nu een jaar lang gewaarschuwd wanneer er een afvalcontainer aan de weg gezet moet worden. Er is overigens bewust voor LED’s en niet voor een display gekozen, omdat dat geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het bekijken van een papieren kalender. De brandende LED van het afvalalarm is van een grote afstand zichtbaar en waarschuwt bijtijds.

Hierboven het gerealiseerde afvalalarm. In dit geval is gekozen voor een lange (3m) USB-kabel, maar ook een kortere van 1m kan worden gebruikt. Veel plezier met het Afvalalarm!