Close
0%
0%

Robot układający domino

Robot w postaci samochodziku z mechanizmem układania domino

Similar projects worth following
Projekt został wykonany w ramach kursu
MECHATRONIKA prowadzonego na Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie

f3z - 5.68 MB - 09/15/2020 at 18:21

Download

Enjoy this project?

Share

Discussions

Similar Projects

Does this project spark your interest?

Become a member to follow this project and never miss any updates