Close
0%
0%

Robot jeżdżący po pionowej rurze

Projekt został wykonany w ramach kursu MECHATRONIKA prowadzonego na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Similar projects worth following
Projekt został wykonany w ramach kursu MECHATRONIKA prowadzonego na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku akademickim 2019/2020. Jego najważniejszym założeniem jest zbudowanie robota będącego w stanie poruszać się po pionowej rurze.

Najtrudniejszym zagadnieniem związanym z budową tego typu urządzenia jest uzyskanie odpowiedniej siły nacisku opon na powierzchnię rury, które przełoży się na odpowiednią siłę tarcia. Odpowiednie rozłożenie konstrukcyjne środka ciężkości urządzenia pozwala na uzyskanie takiego efektu bez potrzeby wykorzystania mechanicznych elementów dociskowych.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumentacji na stronie podanej w sekcji z linkami zewnętrznymi.

Autorzy: JK, AJ, EC, EG, GK, JM, JG, KK, KM, KK, KD, KG, KG, Ł

Adobe Portable Document Format - 2.46 MB - 07/03/2020 at 19:58

Preview
Download

Enjoy this project?

Share

Discussions

Similar Projects

Does this project spark your interest?

Become a member to follow this project and never miss any updates