12F675 - LM35 thermometer (7 segment) powered by Jalv2


---------------------------------------------------------------
-- Programın  : 1' hassasiyetli LM35 Termometre Devresi
--        (0..99) arası Ölçüm
-- Author   : Sercan TEK - Turkey/Tekirdağ
-- Version   : 2
-- Date    : 19.12.2011
-- chip    : 12F675 ve 74hc164
-- compiler  : jal jalv24q6 (compiled Oct 25 2016)
-- size    : 766 Byte
---------------------------------------------------------------
-- Yenilikler
--
-- Versiyon 2
--
-- -> Transistörler BC547 yerine BC337 olarak değiştirildi.
-- -> 330 Ohm dirençler transistörün emiteri yerine kollek-
--   törüne seri olarak bağlantı.
-- -> Yukarıdaki nedenlerden dolayı baskı devresi yeniden
--   düzenlendi.
-- -> ilk Çalıştırmada Displaylere animasyon eklendi.
-- -> Hazır adc kütüphanesi yerine adc rutine yeniden yazıldı.
--   Bu sayede harici kütüphane ihtiyacı, sadece adreslerin
--   tanımlı olduğu 12F675.jal oldu.
--
-- NOT : Daha önce devreyi yapan arkadaşlar İsteğe Bağlı yeni
--    yazılımı yükleyip kullanabilirler. Donanımsal olarakta
--    sadece BC547 yerine BC337 takabilirler. Transistör
--    Değiştirmedeki amaç ise Olası parlaklık sorununu engel-
--    lemektir. Ayrıca BC337'nin yüksek güçlü olmasıdır.
--
-- Link : http://code.google.com/p/jalv2-kaynak/downloads/list
---- ------------------------------------------------------------

include 12f675
pragma target clock 4_000_000    -- kristal 4 Mhz
pragma target OSC INTOSC_NOCLKOUT  -- dahili OSC
pragma target WDT disabled     -- watchdog Kapalı
pragma target MCLR INTERNAL     -- mclr kullanılmıyor

enable_digital_io()

pin_A0_direction = input
pin_A1_direction = output
pin_A2_direction = output
pin_A3_direction = output
pin_A4_direction = output
pin_A5_direction = output

alias birler is pin_a5          -- birler hanesi pin_a5
alias onlar is pin_a4          -- onlar hanesi pin_a4

----------------------------- ADC İşlemleri ---------------------------

 ADCON0_VCFG = false         -- Harici Vref yok
 JANSEL_ANS0 = true         -- Sadece AN0 kuıllanılacak
 pin_A0_direction = input      -- AN0 Giriş ayarlandı
 ADCON0_ADFM = true         -- sonuc sag yaslı gelsin
 ANSEL_ADCS = 0b_001         -- ADC Çevrim Clock Seçeneği = OSC/8

 function adc_oku return word is
  pragma inline
  ADCON0_ADON = True        -- ADC Çevrimi Çalıştırıldı
   _usec_Delay(3)
  ADCON0_GO = true         -- ADC Çevrimi işlem yapıyor
   while ADCON0_GO loop end loop  -- ADC Çevriminin bitmesini Bekle
  return ((ADRESH *256) + ADRESL) -- Okunan Degerleri Geri Döndür
 end function
 ---------------------------------------------------------------------------

-------------------- 74HC164 için pin tanımlamaları -------------------

var volatile bit clock_pin  is pin_a1     -- Clock Pini
var volatile bit data_pin   is pin_a2     -- Data Pini

procedure display_yolla(byte in giris_bilgi) is -- veri gönderme
 var bit veri_biti at giris_bilgi : 0     -- verinin sıfırıncı biti
			for 8 loop               -- 8 kere döngü
				data_pin = veri_biti        -- Verinin Düşük bitini gönder
				giris_bilgi = giris_bilgi >> 1   -- Veriyi bir sag kaydır
				clock_pin = high          -- Clock ver
				clock_pin = low
			end loop
end procedure
-----------------------------------------------------------------------


procedure animasyon is
 pragma inline
var byte temp
 for 2 loop             -- İki kere bir yöne animasyon
 temp = 0b_1000_0000
  for 6 loop
   onlar = false birler = false
   display_yolla(temp)
   onlar = true birler = true
   temp = temp >> 1
   _usec_delay(80000)
 end loop
 end loop
 for 2 loop             -- İki kere diğer yöne animasyon
 temp = 0b_0000_0100
  for 6 loop
   onlar = false birler = false
   display_yolla(temp)
   onlar = true birler = true
   temp = temp << 1
   _usec_delay(80000)
 end loop
 end loop
end procedure

animasyon
 
procedure derece_al(byte out hane_10,byte out hane_1) is
 pragma inline
 var word temp_deger...
Read more »